Od 1 stycznia 2021 r. kasy online obowiązkowe dla kolejnych firm.

świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych .

Tarcza 6.0 tylko dla wybranych.

Przygotowany przez rząd pakiet pomocowy ma pozwolić firmom przetrwać drugą falę epidemii Covid-19, jednak przedsiębiorcy będą musieli na niego poczekać. Nowe przepisy muszą przejść drogę legislacyjną w Sejmie i Senacie, a część musi zyskać akceptację Komisji Europejskiej. Zapowiadana przez rząd pomoc jest jednak ograniczona. Nie wszyscy będą mogli z niej...

Prawa cudzoziemców podczas epidemii

Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm. USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Art. 15z. 1. Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym...

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 grudnia

Od 9 listopada ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaty zasiłku został przedłużony do 24 grudnia 2020 r. Opieka nad dziećmi do lat 8 Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku: zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola,...