Od 1 stycznia 2021 r. kasy online obowiązkowe dla kolejnych firm.

  • świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
  • usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • dokonujących sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych .