Terminy płatności ZUS,US.

Wpłaty do ZUS

  • do 10. dnia każdego miesiąca – w przypadku pracodawcy, który nie zatrudnia pracowników (składka za pracodawcę)
  • do 15. dnia każdego miesiąca – w przypadku pracodawcy, który zatrudnia pracowników (składka za pracodawcę i za pracowników).

Wpłaty do US

  • do 5. dnia każdego miesiąca – termin płatności podatku w formie karty podatkowej
  • do 20. dnia każdego miesiąca – termin płatności zaliczki PIT według skali podatkowej; termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy; termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej,
  • do 20. dnia miesiąca – termin płatności zaliczki PIT kwartalnej; termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kwartalnego; termin płatności ryczałtu od przychodów osób duchownych,
  • do 25. dnia każdego miesiąca – termin zapłaty podatku VAT
  • do 25. dnia miesiąca – termin płatności podatku VAT kwartalnie