Tarcza 6.0 tylko dla wybranych.

Przygotowany przez rząd pakiet pomocowy ma pozwolić firmom przetrwać drugą falę epidemii Covid-19, jednak przedsiębiorcy będą musieli na niego poczekać. Nowe przepisy muszą przejść drogę legislacyjną w Sejmie i Senacie, a część musi zyskać akceptację Komisji Europejskiej.

Zapowiadana przez rząd pomoc jest jednak ograniczona. Nie wszyscy będą mogli z niej skorzystać, bowiem tarcza 6.0 nie gwarantuje pomocy nowym firmom. Kluczowy będzie kod PKD, a dodatkowo trzeba spełnić określone warunki, aby móc wnioskować o wsparcie. Najwięcej możliwości ma branża gastronomiczna. 

Dobra wiadomość jest taka, że część przepisów będzie obowiązywać z mocą wsteczną od 1 listopada 2020 r.

Wiosną przedsiębiorcy otrzymali kilka form wsparcia. Pomoc nie była różnicowana, nie zależała od kodu PKD, a kryterium spadku dochodu było niższe. Dzięki temu firmy mogły korzystać z mikropożyczki, trzech miesięcy zwolnienia ze składek ZUS oraz świadczenia postojowego.

PKD przepustką we wnioskowaniu o pomoc

Inaczej niż w czasie wiosennej fali koronowirusa będzie więc z dostępnością wsparcia. Na pomoc mogą liczyć firmy, które mają określone PKD. Aby rozwiać wątpliwości, projektodawcy wpisali do ustawy numery PKD działalności gospodarczej, które mogą ubiegać się o pomoc z tarczy. Numery PKD są jednak różne dla różnych form pomocy. W przypadku zwolnienia ze składek ZUS pomoc może uzyskać 30 branż o określonym PKD.

Zwolnienie ze składek ZUS

O zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 listopada do 30 listopada 2020 roku ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem PKD:

 • 47.71.Z sprzedaż detaliczna odzieży
 • 47.81.Z sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach
 • 56.10.A restauracje
 • 56.10.B ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z pozostała działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z produkcja filmów, nagrań wideo itp.
 • 74.20.Z działalność fotograficzna
 • 77.21.Z wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 82.30.Z organizacja targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z pozaszkolna edukacja sportowa
 • 86.90.A działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D działalność paramedyczna
 • 90.01 Z wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z wspomaganie przedstawień
 • 93.11.Z działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej
 • 93.19.Z pozostała działalność sportowa
 • 93.21.Z działalność wesołych miasteczek
 • 93.29.A działalność pokojów zagadek
 • 93.29.B pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana
 • 93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa
 • 96.04.Z działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej

Postojowe według tarczy 6.0

Z kolei ze świadczenia postojowego skorzystają przedsiębiorcy z 20 branż. Świadczenie ma być jednorazowe. Tu też trzeba spełnić warunek prowadzenia działalności na dzień 30 września 2020 r. i wykazać spadek przychodu o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r. 

Kody PKD, które kwalifikują do świadczenia postojowego:about:blank

 • 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)
 • 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach) 
 • 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska) 
 • 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach) 
 • 56.10.A (restauracje) 
 • 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne) 
 • 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna) 
 • 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów) 
 • 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.) 
 • 74.20.Z (działalność fotograficzna) 
 • 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego) 
 • 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) 
 • 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa) 
 • 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) 
 • 86.90.D (działalność paramedyczna) 
 • 93.11.Z (działalność obiektów sportowych) 
 • 93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej) 
 • 93.19.Z (pozostała działalność sportowa) 
 • 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek) 
 • 96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej)

Brak wsparcia dla nowych firm 

By złożyć wniosek o świadczenia do ZUS-u wymagane jest złożenie oświadczenia o rodzaju przeważającej działalności oraz oświadczenia potwierdzającego, że przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w październiku albo listopadzie 2019 r.

W takim wypadku z rozwiązań tarczy antykryzysowej 6.0 nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy zaczęli prowadzić działalność gospodarczą od grudnia 2019 r., nie będą mogli bowiem wykazać spadku dochodów rok do roku we wskazanych przez rząd miesiącach.

Pomocą, zgodnie z projektem, nie zostaną objęci także: branża kosmetyczna, fryzjerzy, styliści czy wizażyści. Ponadto w tarczy nie uwzględniono branży hotelarskiej ani zamkniętych w sobotę sklepów meblowych. Największa pomoc trafi do branży restauracyjnej.